Educació digital

Educació digital

Vivim immersos en un món complex i canviant, on la tecnologia és cada vegada més present a les nostres vides: ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocionem amb la tecnologia... però, ¿com ho fem? ¿aprenem? La competència digital entesa com una competència del segle XXI esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l’ús que fa de la tecnologia.

Com a escola hem de ser permeables als canvis socials i també hem de donar resposta als reptes que suposa aprendre a l’era digital.

Entenem necessari educar per a l'era de la IA i sumar intel·ligències: la natural i l’artificial.

Eduquem en l’ús de les noves tecnologies de forma responsable i crítica i acompanyem els nens i les nenes a prevenir-ne l’abús.

Hem creat Digitalseny amb el propòsit de manifestar el nostre compromís amb l'educació en l'àmbit digital i, al mateix temps, d’advocar per una racionalització de l'ús de la tecnologia dins del nostre entorn.