Mètode elpetitmiquel

Educació digital

Educació digital

Vivim immersos en un món complex i canviant, on la tecnologia és cada vegada més present a les nostres vides: ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocionem amb la tecnologia... però, ¿com ho fem? ¿aprenem? La competència digital entesa com una competència del segle XXI esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l’ús que fa de la tecnologia.

Com a escola hem de ser permeables als canvis socials i també hem de donar resposta als reptes que suposa aprendre a l’era digital.

Entenem necessari educar per a l'era de la IA i sumar intel·ligències: la natural i l’artificial.

Eduquem en l’ús de les noves tecnologies de forma responsable i crítica i acompanyem els nens i les nenes a prevenir-ne l’abús.