Dels 7 als 12 anys

A Primària, dels 7 als 12 anys, igual que a Infantil, dels 3 als 6 anys, vetllem el creixement de cada nen i nena des d'una perspectiva polièdrica centrada en aspectes de caràcter personal i emocional, intel·lectual, amb compromís i en comunitat.

M'emociono

Entenem l'escola com un espai bo on créixer amb tranquil·litat i desenvolupar les habilitats, coneixements i actituds que calen per viure en societat.

Acompanyem els nens i les nenes perquè liderin el seu propi aprenentatge i, per tant, a tenir confiança en ells mateixosaprendre a responsabilitzar-se i afrontar els reptes que van apareixent.

I per fer-ho treballem en equip, en col·laboració amb els companys. Això ens ajuda a millorar els hàbits d’escolta, d’espera, d’autocontrol i a incorporar noves mirades.

La creació, la imaginació, la descoberta i l’experimentació formen part del nostre procés d’aprenentatge.

Un procés que fem tot valorant la bellesa: la música i la cançó, el teatre, la literatura actual i els clàssics.

Creixo, experimento i aprenc

Donem valor al desig d'aprendre, la creativitat i la curiositat. Promovem l'anàlisi dels perquès i incentivem la capacitat de comunicació, el diàleg, la riquesa de vocabulari i de coneixements. 

Basem l’aprenentatge en l’experimentació, la manipulació i la indagació que porta a la comprensió dels conceptes. 

Proposem objectius personalitzats a cada nen i nena, sempre intentant potenciar al màxim l'aprenentatge i la satisfacció. 

Procurem una educació interessant, pertinent, estimulant i significativa que porta a la recerca dels perquès i a la proposta de solucions tant de l’àmbit personal i local com col·lectiu i global. 

Procurem una educació que integra el coneixement de les diferents disciplines i que està connectada amb la realitat.

Em comprometo i actuo de cara al futur

Els nens i nenes d'avui seran els adults de demà: futurs mestres, empresaris, governants... Es per això que ens mirem el futur amb il·lusió i respecte. Han d’estar preparats per interpretar i viure en un món interconnectat, divers i ràpidament canviant.

Interpretar el món vol dir conèixer, investigar i fer-se preguntes, dialogar amb empatia tot i les diferències i tenir la capacitat i la voluntat de millorar el món on vivim.

Parlem de temes d’abast mundial i busquem solucions amb agilitat i imaginació per ajudar a construir un món millor i més pacífic.

L'aprenentatge de les llengües i l'educació digital ens ajuden a fer aquest camí que ens proposem.

Aprenem llengües: català, castellà, anglès i francès o alemany. 

I tot això ho faig en companyia

A l’escola, nens i nenes creixen enmig de companys i companyes entre iguals, i també amb projectes compartits amb altres nens i nenes més grans.

Fomentem la convivència respectuosa entre nosaltres i construïm un espai on nens i nenes formin llaços forts d’amistat.

Docents i no docents formem un equip cohesionat amb la il·lusió d’educar i de veure créixer els nens i nenes.

Cuidem la relació amb les famílies, ja que família, mestres i nens i nenes fem un equip. 

Tots plegats formem una gran comunitat que creix en companyia.

M'emociono, creixo, em comprometo i actuo, I tot això ho faig en companyia