Digitalseny

Hem creat Digitalseny amb el propòsit de manifestar el nostre compromís amb l'educació en l'àmbit digital i, al mateix temps, d’advocar per una racionalització de l'ús de la tecnologia dins del nostre entorn.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................