Una escola per a tothom

Una escola per a tothom

Tenim una escola oberta al món, oberta a tothom.

La pluralitat ens enriqueix i aporta múltiples visions del món i sistemes de coneixement alternatius que ens complementen i ens fan grans, capaços, crítics i actius en la creació d’una societat justa i solidària.

Treballem en entorns educatius que tenen en compte la diversitat i ofereixen expectatives d'èxit a tots els nens i nenes.

Les famílies participem activament d’aquesta mirada inclusiva.

Comptem amb el Gabinet Psicopedagògic, format per psicòlegs, psicopedagogs i vetlladors, per donar resposta a la diversitat de l’alumnat, sobretot als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies, procurant millorar la seva atenció. Així doncs, col·laborem en la planificació d’actuacions i mesures de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica actua en tres àmbits: nens i nenes, famílies i professorat.