Política de privacitat

El lloc web elpetitmiquel.cat és propietat de la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants amb domicili a c/ Jaume I, número 11 de Vic (08500), telèfon 938861244.

Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@santmiqueldelssants.cat o un escrit a Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants amb domicili a c/ Jaume I, número 11 de Vic (08500).

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants:

Tractament PREINSCRIPCIÓ

Finalitat

Gestionar l'activitat de preinscripció al centre escolar.

Legitimació

• Compliment d'obligacions legals derivades de les lleis educatives i, en general, normativa en matèria d'educació. Article 6.1 c) Reglament General de Protecció de Dades.

• Raons d’interès públic essencial. Article 9.2 g) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

Es conservaran durant el termini de 5 anys, conforme a la taula d'avaluació documental amb Codi 133 (DOGC 2279) en el cas de no admissió. En el cas d'admissió s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Destinataris

Comissió de Garanties d'admissió, Ajuntament, serveis educatius del Departament d'Ensenyament, i altres prestadors de serveis vinculats a la tasca docent i acadèmica o al benestar de l'alumnat.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

Tractament FUNCIÓ EDUCATIVA

Finalitat

Gestionar l'activitat d'ensenyament de l'alumnat del centre a partir de la matrícula. Prestació dels serveis escolars i socials (com ara, també el servei de menjador i les sortides escolars), i la identificació de necessitats específiques de l’estudiant per a garantir el seu benestar.

Legitimació

• Compliment d'obligacions legals derivades de les lleis educatives i, en general, normativa en matèria d'educació. Article 6.1 c) Reglament General de Protecció de Dades

• Raons d’interès públic essencial. Article 9.2 g) Reglament General de Protecció de Dades.

• Consentiment pel tractament de la dada de la imatge. Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

L'historial acadèmic d'acord amb el que marca la Llei es conservarà de forma permanent. La resta d'informació es suprimirà un cop superats els terminis de prescripció d'eventuals responsabilitats. Les imatges fins que l'interessat/Ada revoqui el seu consentiment.

Destinataris

Comissió de Garanties d'admissió, Ajuntament, serveis educatius del Departament d'Ensenyament, Entitats asseguradores, assistència sanitària, entitats organitzadores d’activitats escolars i altres prestadors de serveis vinculats a la tasca docent i acadèmica o al benestar de l'alumnat. En els casos que s'autoritzi, podran ser cedides a professionals externs (psicòleg, professor de repàs), A.M.P.A, entitats on es realitzaran sortides i excursions.

En el cas d’atorgar el consentiment de la imatge, nom, cognoms i perfil professional, s’efectuen cessions de les esmentades dades a Facebook Inc, Twitter Inc, Google LLC i Vimeo Inc.

Transferències internacionals de dades

En el cas d’atorgar el consentiment de la imatge, nom, cognoms i perfil professional, s’efectuen transferències internacionals de dades a Estats Units d’Amèrica, concretament a les xarxes socials Facebook de Facebook Inc, Instragram de Facebook Inc, Twitter de Twitter Inc, YouTube de Google LLC i Vimeo de Vimeo Inc.

Tractament EXTRAESCOLARS

Finalitat

Gestionar les activitats extraescolars.

Legitimació

Consentiment. Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades No es preveuen transferències internacionals.

Tractament TREBALLA AMB NOSALTRES

Finalitat

Participar en els processos de selecció i ofertes de treball del responsable del tractament.

Legitimació

Consentiment. Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

Fins que no es revoqui el consentiment i com a màxim es conservaran durant el termini d'un any.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

Tractament CONTACTE WEB I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Finalitat

Proporcionar informació sobre l’escola i donar resposta a la seva sol·licitud de contacte. En cas que ens autoritzi a l’enviament de comunicacions electròniques, li enviarem esporàdicament informació sobre activitats de l’escola que puguin ser del seu interès.

Legitimació

Consentiment. Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

Les dades dels sol·licitants es recolliran per donar resposta a les seves sol·licituds, i després es destruiran. El correu electrònic s'utilitzarà per l'enviament de comunicacions fins que no es revoqui el consentiment.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals de dades.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic dpd@santmiqueldelssants.cat o per correu postal a la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants amb domicili a c/ Jaume I, número 11 de Vic (08500).

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic dpd@santmiqueldelssants.cat o per correu postal a Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants amb c/ Jaume I, número 11 de Vic (08500).

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.