Les famílies

Una relació de confiança entre escola i família incideix positivament en l’èxit escolar dels nens i les nenes. Per això, establim dinàmiques i mecanismes de comunicació entre família i escola.

El projecte "En família" i la participació activa de les famílies a l'escola són iniciatives que ens permeten teixir complicitats entre família i escola i que exemplifiquen aquesta relació de confiança.

"Per a mi, l'escola participativa és l'escola viva, on viuen i conviuen nenes i nens, pares i mestres. Com? On? Parlant en petites reunions, preparant treballs, sortides i festes; al pati, a la sala d'actes, a la biblioteca". Marta Mata

Iniciatives família i escola

Projecte "En família"

Projecte "En família"

Les famílies a l'escola

Les famílies a l'escola

Les famílies a casa

Les famílies a casa

AMPA

AMPA