Experimentació

Experimentació

Basem l’aprenentatge en l’experimentació, la manipulació i la indagació que porta a la comprensió dels conceptes. 

Investigar, vol dir fer-se preguntes sobre les coses, plantejar-se un qui, un què, un quan, un per què o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat o del passat. L’experimentació ha de permetre donar resposta a aquestes preguntes.

I ens hi ajuda el treball per projectes.