Pedagogia i didàctica

Pedagogia i didàctica

Volem educar els i les alumnes de manera integral per tal que desenvolupin competències personals, socials i acadèmiques, en contextos autèntics, vivencials i amb projecció de futur a partir de metodologies actives, on l'alumnat sigui el protagonista de la construcció del seu aprenentatge i desenvolupament.

La nostra línia pedagògica es basa en: