Escola catalana. Escola multilingüe

Escola catalana. Escola multilingüe

Som una escola catalana i el català és la llengua de comunicació, objecte d’aprenentatge, font principal d’informació i vehicle d’expressió propi.

Treballem per preservar la llengua, la cultura i les tradicions.

Som també una escola multilingüe que educa alumnes plurilingües: Estem oberts al món i l’aprenentatge de llengües ens apropa a altres cultures i ens ajuda a la convivència. Aprenem castellà, anglès, francès i alemany.