Educació per a la comunicació

Educació per a la comunicació

Treballem la millora de les habilitats comunicatives dels nens i nenes: conèixer en profunditat allò que es vol exposar, construir un discurs i saber-lo comunicar. En definitiva:

L’art de persuadir, debatre i raonar idees diferents, i

L’art de la comunicació clara i objectiva, unint el llenguatge verbal i el corporal.

En aquest treball, fomentem de mica en mica l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la planificació i la presa de decisions.