Educació Internacional

Educació Internacional

Entenem la internacionalització com la formació de les persones que, a més dels coneixements propis del currículum i de l'edat, té una mirada total. Una mirada guiada per la competència global i focalitzada en la millora social. És per això que l'acció pedagògica ha de motivar els nens i les nenes a crear una cultura de la democràcia, de la pau, indagadora, informada i instruïda, íntegra, solidària, de mentalitat oberta, crítica, audaç, reflexiva. En definitiva, un treball cap a la consciència col·lectiva per construir un món millor.