Les famílies a casa

A elpetitmiquel som conscients del paper clau de les famílies en l’educació. És molt important establir dinàmiques i mecanismes de comunicació entre escola i família per tal de generar un vincle de qualitat que reverteixi en l’èxit educatiu dels nens i les nenes. A elpetitmiquel no esperem dels pares i mares que facin de mestres, sinó que la família teixeixi complicitats amb el docent i l’escola.

Activitats i actituds que es poden fer i tenir a casa

Generar confiança

Cal generar confiança a fills i filles. Els nens i les nenes milloren quan a casa se’ls expressa de forma habitual que es creu en el seu potencial i se’ls fa veure que se n’espera una actitud positiva envers l’educació. Cal que les expectatives cap els fills i les filles siguin altes, però també raonables.

Conversar

Cal mostrar als nostres fills i filles que tenim interès per allò que fan a l’escola. Conversar sobre activitats escolars i continguts curriculars és molt gratificant per a pares i mares i molt positiu per a l’evolució ens els estudis de fills i filles.

Llegir i comentar les lectures

Cal incentivar i compartir moments de lectura. La lectura és una de les principals bases de l’educació. Si tenim l’hàbit de llegir llibres i contes amb els nostres fills o filles i de comentar-los conjuntament, els ajudem a assentar els fonaments de l’educació i la base de tots els aprenentatges i a disfrutar de la lectura.

Crear bons hàbits

Cal elogiar els esforços i la constància i encarar els reptes d’una manera constructiva i amb una actitud positiva. La constància, la capacitat de demanar ajuda i la planificació són alguns dels bons hàbits de treball que es poden incentivar i potenciar des de casa. La família és clau per ajudar a gestionar les distraccions i a superar les crisis de confiança.

Preparar-nos per aprendre, emprendre i acompanyar

Si els infants senten que hi confiem tendeixen també a confiar en si mateixos. Una persona que confia en les seves capacitats està preparada per aprendre i per emprendre. Pares i mares hem d’acompanyar els infants. Cal recordar que educar és acompanyar i no retenir.