9. Un mestre ha de tenir vocació vs. Tothom pot fer de mestre

9. Un mestre ha de tenir vocació vs. Tothom pot fer de mestre

Un mestre ha d'estar preparat. Ha de tenir la formació adequada per a l’exercici de la professió. Ara bé, fer de mestre o mestra també requereix d'aptitud i disposició. El bon mestre o la bona mestra és una persona compromesa i apassionada per l'educació, la formació i la innovació permanent al servei de la millora. Per Pilar Benejam, referent educatiu i doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili i per la Universitat de les Illes Balears, “Ser bona mestra no és un estat sinó un desig, fer coses per intentar-ho ser”[3] . L'equip docent és un altre aspecte al qual podem parar atenció a l'hora d'escollir escola. 


[3] Font, A., (26/07/2023) Far Benejam. diarieducacio.cat. Disponible aquí: https://diarieducacio.cat/far-benejam/