7. Escola concertada vs. escola pública

7. Escola concertada vs. escola pública

Concertada o Pública? Una falsa dicotomia. Les voluntats de partits polítics, sindicats i mitjans de comunicació han portat el sistema educatiu en tensió, per una falsa dicotomia entre escola pública i escola concertada. Les famílies haurien de triar una escola de qualitat, amb un sistema educatiu que encaixi amb la seva mirada. Tal com no hi ha cap escola igual, no podem fer dos grans blocs entre escola concertada i escola pública. Hi ha escoles públiques i escoles concertades de molta qualitat i també de molt poca qualitat. La clau és saber identificar l’escola que m'interessa per al meu fill o filla.