6. Una escola exigent vs. l’escola de la “felicitat”

6. Una escola exigent vs. l’escola de la “felicitat”

Els infants han de ser feliços quan són petits. Ara bé, famílies i escola hem de procurar que també puguin ser feliços quan siguin grans. I això ens parla d’esforç, exigència, planificació, assertivitat, resiliència i qualitat. L’escola ha de ser exigent i ha de ser capaç d’adaptar els aprenentatges al ritme i a les necessitats de cada infant. No es tracta d’educació a la carta sinó de la personalització de l’aprenentatge. Allò que demanem a les persones adultes del futur, ho hem d’ensenyar als nostres infants ara, perquè seran els que construiran, legislaran, dirigiran, idearan, pacificaran... en el futur.  Una escola exigent té una mirada a llarg termini. De fet, la pedagoga Marta Mata ho recull d’una manera molt significativa:  “Una educació de qualitat és la que dona a cada nen allò que necessita tal com és. L’educació ha de tenir qualitat, perquè si no, no respecta el dret del nen a ser tal com és”.