4. Els espais educatius connecten amb l’aprenentatge vs. Els espais no són determinants

4. Els espais educatius connecten amb l’aprenentatge vs. Els espais no són determinants

Entorn estimulant, ambient ordenat, llibertat, ritme, comprensió, observació, mida i bellesa són conceptes que podem relacionar amb mètodes que al llarg de la història han esdevingut referents, com per exemple el mètode Montessori [1] , però també ens parlen del paper dels espais educatius. La bellesa dels espais dona un valor afegit a l’escola i a les relacions que s’hi donen ja que proporciona contextos que estimulen la imaginació, la creativitat i la competència social. Si donem importància a l’educació, hem de donar importància a tot allò que l’envolta com és el cas del espais. Els espais educatius connecten amb el procés d’aprenentatge i val la pena contemplar-los en el procés de selecció d'escola.


[1] El mètode Montessori és model educatiu creat per l’educadora italiana Maria Montessori a finals del s. XIX que ha esdevingut un referent en pedagogia.