2. No hi ha dues escoles iguals vs. Totes les escoles són iguals

2. No hi ha dues escoles iguals vs. Totes les escoles són iguals

Un altre tòpic que sembla instaurant és que totes les escoles són iguals. Res més lluny de la realitat. Les escoles que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya tenen un marc normatiu comú, però cada escola pot definir el seu projecte educatiu. La cultura organitzativa, els objectius a curt i llarg termini, l’equip de docents i no docents, les mateixes famílies que formen part del col·lectiu, entre d’altres, configuren una manera de fer única de cada escola. Així doncs, de la mateixa manera que no tots els municipis són iguals no totes les escoles són iguals.