Som centre formador de mestres i docents

Som centre formador de mestres i docents

El Col·legi Sant Miquel dels Sants està reconegut pel Departament d’Ensenyament com a centre de formació en pràctiques del grau de mestre i del màster de professorat des del curs 2009-2010. D’aquesta manera ens fem corresponsables, juntament amb la universitat, de la formació de futurs mestres i professors. La col·laboració entre ambdues institucions ha de possibilitar que els estudiants de grau i de màster adquireixin les competències personals i professionals necessàries per a l’exercici de la docència, la qual cosa implica, entre altres aspectes, la formació en didàctiques, en acció tutorial i en organització i gestió d’un centre educatiu.