El vincle escola-família, una prioritat

El vincle escola-família, una prioritat

L'Objectiu 7 del nostre Horitzó 2030, que es refereix a Subjectes d’aprenentatge, recull que el vincle escola-família és prioritari i ha de ser fort. Cal “Enfortir el vincle escola-família en benefici de l’alumnat i de tota la comunitat educativa”.