Eleccions al Consell Escolar

S’inicia el període electoral per renovar el Consell Escolar, òrgan de participació i representació de tots els col·lectius que intervenen a tota la comunitat educativa.

CALENDARI