Digitalseny, a l'escola

Manifest

El Col·legi Sant Miquel dels Sants ens dirigim a la comunitat educativa amb el propòsit de manifestar el nostre compromís amb l'educació en l'àmbit digital i, al mateix temps, d’advocar per una racionalització de l'ús de la tecnologia dins del nostre entorn escolar.

Reconeixem els beneficis innegables que la tecnologia aporta a l'educació: facilita l'accés a la informació, fomenta la col·laboració i prepara els estudiants per a un món cada vegada més digital. No obstant això, també som conscients dels desafiaments que se'n deriven, com ara les distraccions constants o la dependència excessiva. Tenint en compte aquestes consideracions, els estudiants de primària i secundària no podran fer servir el mòbil dins del recinte escolar. Aquesta mesura té per objectiu crear espais de desconnexió que afavoreixin la concentració, la interacció interpersonal i la immersió en l'aprenentatge.

Apostem per una integració equilibrada de la tecnologia en el nostre currículum a través de pràctiques que promouen la participació activa, la creativitat i el pensament crític. Utilitzarem la tecnologia com a eina per potenciar aquests aspectes en l'aprenentatge dels nostres estudiants, amb la consciència de mantenir un entorn de treball i aprenentatge lliure de distraccions innecessàries.

Volem que els nostres estudiants siguin ciutadans digitals informats, capaços de discernir entre fonts fiables i no fiables, i amb capacitat de gestionar el temps que dediquen a les pantalles.

Amb aquest manifest, establim un compromís clar envers l'educació digital i la creació d'espais escolars que fomentin una relació saludable amb la tecnologia, amb la intenció de contribuir al benestar emocional i acadèmic dels membres de la nostra comunitat escolar.

Instruccions relacionades amb l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius

01-02-2024

Instruccions relacionades amb l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius

Infografia que recull les conclusions del Consell d'Educació de Catalunya; el marc d'usos segons les e ...