Impacte de la tecnologia en l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats

Impacte de la tecnologia en l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats

Resum executiu de l'estudi "Impacte de la tecnologia en l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats" elaborat per UNICEF